กิจการยาง ชลบุรี

ดำเนินธุรกิจในด้านยางรถยนต์ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี ขณะนี้บริษัทฯขยายกิจการ และเจริญเติบโตขึ้น อีกทั้งนำเทคโนโลยีในด้านการผลิตหน้ายางรถยนต์ สำหรับรถบรรทุก เพื่อให้ได้คุณภาพ ตอบรับกับลูกค้าที่ใช้บริการอัดดอกยาง หล่อดอกยาง